Taller amb la Guàrdia Urbana: El carrer i tu

Un curs més, els alumnes de 1r de primària han realitzat el taller “El carrer i tu” de la Guàrdia Urbana. El taller té com a argument principal el coneixement de les diferents parts del carrer i elements qui hi podem trobar per tal de millorar la mobilitat i la seguretat de les nenes i els nens de cicle inicial d’educació primària. Hem realitzat un role playing on s’escenifiquen diferents situacions de mobilitat segura al carrer.

COMPETÈNCIES

  • Competència de coneixement i interacció amb el món físic.
  • Competència social i ciutadana.
  • Competència d’autonomia i iniciativa personal.

OBJECTIUS

  • Reconèixer i distingir les diferents parts que configuren el carrer i els elements que s’hi troben.
  • Observar i identificar diferents comportaments, llocs i elements de seguretat viària.

CONTINGUTS D’APRENENTATGE

  • Identificació de les parts del carrer i els elements que s’hi troben (vorera, calçada, vehicles, semàfors, pas de vianants).
  • Reconeixement de comportaments, llocs i elements de seguretat com a vianant.
  • Coneixement de diferents sistemes de retenció infantil per assegurar una mobilitat segura de la infància en els vehicles (cadireta, elevador i cinturó de seguretat).