SESSIONS DE PSICOMOTRICITAT

La pràctica té com a objectiu promoure l’expressió de totes les possibilitats motrius, emocionals, cognitives i relacionals dels nens i nenes.

La pràctica té com a objectiu promoure l’expressió de totes les possibilitats motrius, emocionals, cognitives i relacionals dels nens i nenes. A través de l’interacció amb blocs, peces, matalassos, teles, pilotes… els infants gaudeixen del plaer sensoriomotor, alhora que poden expressar-se i manifestar tot allò que porten dins. 

A més la interacció amb els seus iguals i amb l’adult es dóna de manera espontània i els permet crear vincles afectius dins del grup. 

La representació simbòlica té un paper important durant tota la sessió: en el moment de destruir la muralla, en els jocs que s’esdevenen en el contacte amb el material psicomotriu, en el tancament de la sessió…

En una sessió de psicomotricitat és tan important el ritual d’entrada i sortida com el de joc i expressivitat, ja que en aquests espais ens trobem, ens comuniquem, ens acompanyem, ens mirem i ens valorem.