La vinculació al Conservatori del Liceu ens facilita una estructuració acadèmica, uns recursos pedagògics, un programa de seguiment i avaluació dels alumnes, un programa de formació permanent del professorat i unes activitats acadèmiques i artístiques coherents amb el nostre projecte educatiu.

El programa s’inicia a primer de primària i durant els dos primers cursos de l’etapa s’integra en el currículum ordinari de l’àrea de Música. Al final del cicle inicial, les famílies que ho desitgen poden presentar els seus fills a la prova de nivell del Conservatori per tal d’establir el seu grau d’assoliment i de destreses.

A partir de 3r de primària s’ofereixen dos itineraris. En l’ordinari se segueixen treballant els continguts musicals del currículum de primària i del Conservatori del Liceu. En l’altre, els alumnes que tenen les aptituds i la voluntat d’aprofundir en els ensenyaments musicals han de completar la seva formació amb una dedicació extraescolar.

Al final de l’educació primària, el Conservatori del Liceu atorga als alumnes que han seguit tot el programa i que han superat les proves de totes les matèries, el Diploma de Nivell Bàsic, que els capacita per accedir als estudis de grau professional de música.