Un curs més comptarem amb l’equip d’auxiliars de conversa com a referents nadius reforçant les competències comunicatives i lingüístiques dels nostres alumnes des de P3 fins a 6è de primària

La participació de la nostra escola al Programa d’Auxiliars de Conversa ens permet gaudir de parlants nadius de llengua anglesa. Aquests auxiliars donen suport al projecte multilingüe de l’escola, fan tasques d’assistència i suport a les activitats d’ensenyament-aprenentatge de l’anglès, i afavoreixen el contacte dels nostres alumnes amb aquesta llengua.

Perquè aquest programa funcioni, és fonamental el paper de les famílies, que durant un trimestre o tot el curs escolar (de finals de setembre a mitjans de juny) acullen els auxiliars de conversa a casa seva. Aquestes famílies els proporcionen l’allotjament i la manutenció, ajuden a la integració de l’auxiliar al seu nou lloc de residència i són el seu primer contacte amb la nostra llengua i cultura.