Saps com és d’important aturar-te i respirar?

A Educació infantil  aprofitem els magnífics espais de natura dels quals disposem a l’escola per oferir als nostres infants alguns moments per poder practicar la respiració conscient, petites visualitzacions i practicar mindfulness.

Per què?

L’educació s’ha centrat tradicionalment en el desenvolupament cognititu. Avui sabem que, sense deixar de banda aquest aspecte, a l’escola cal treballar altres dimensions que preparin els alumnes a viure de manera plena en una societat cada vegada més complexa i que alhora els ajudi a assumir la responsabilitat de construir un entorn millor.

Creiem que, com a persones, ens cal aprendre a aturar-nos, a reflexionar i pensar sobre el sentit del que fem, fent-nos conscients de nosaltres mateixos, de les nostres possibilitats i així gestionar millor la pròpia vida. És per això que a la nostra escola, des de fa uns anys, treballem amb profunditat i implicació tres dimensions: interior, social i emocional.

Diàriament practiquem en moments específics: el silenci, la relaxació, la respiració conscient, visualitzacions diversos…