Reprenem les classes amb el Conservatori del Liceu

Reprenem les classes de música amb el Conservatori del Liceu. La nostra vinculació al Conservatori  permet que els alumnes adquireixin les competències necessàries per a la pràctica de la música. Preveiem diversos itineraris per tal que els alumnes avancin segons la seva motivació, dedicació i talent