Recordeu! El divendres 30 venim a l’escola amb un “vestit geomètric”

La Comissió organitzadora del Dia Escolar de les Mates ja està treballant per organitzar la celebració d’aquest curs. Han constituït un grup de treball que, a més d’organitzar la Jornada, farà diferents propostes per dur a terme prèviament. Una d’aquestes propostes  és demanar als nens i nenes d’Educació Infantil i Primària (fins a 4t de primària) que el dia 30 de novembre els nens portin un “vestit geomètric” o sigui, roba amb diferents formes geomètriques. La idea és poder fer fotos que serveixin per ambientar el Dia Escolar de les Mates i també poder treballar la geometria amb objectes quotidians. La participació és voluntària, només és qüestió d’animar-se a participar.

El motiu pel qual celebrem aquesta efemèride és perquè el 10 de novembre de 1619 és considerat el dia del naixement de la Geometria Analítica ja que aquest dia va ser el que René Descartes va acabar d’escriure “El Discurs del Mètode”. En una de les tres parts del llibre Descartes uneix les dues grans branques de la matemàtica fins llavors: la geometria i l’àlgebra donant origen a la matemàtica moderna.