Reciclem: activitat d’aprenentatge i servei

Hem dut a terme una activitat d’aprenentatge i servei amb alumnes de 2n i 4t de primària. Els nens de 2n de primària van rebre una enquesta en la qual els alumnes de 4t els hi pregunten si fan reciclatge i quin tipus de residu reciclen a casa. Amb les dades recollides de les enquestes, els alumnes de 4t han elaborat unes gràfiques i han presenten les seves conclusions als companys de 2n. També han treballat quins residus generem a l’escola i a quin contenidor hem d’tilitzar per a cadascun dels residus que generem.