Mireu el nostre hort! Pomes, tomàquets madurs i lavanda en flor!