Projecte Frontiers for young minds

Els alumnes de 3r d’ESO Àlex Mas, Sofia Cordeiro, Nico Ducceschi, Jack Brydon, Ma del Mar Vallès, Claudia Fransitorra i Pol Gallego participen en el projecte Frontiers for Young Minds. 

Aquest projecte consisteix en la participació en el procés editorial d’articles de divulgació científica de la revista Frontiers for Young Minds, per apropar la recerca de qualitat a les escoles i treballar amb els alumnes la naturalesa de la ciència i el pensament crític i analític, per tal de generar articles científics de divulgació que siguin accessibles per al públic en general. 

La proposta consisteix en la realització de la revisió d’un d’aquests articles en l’àmbit de la Neurociència, escrits per científics de grups de recerca d’àmbit internacional, de la mateixa manera que els articles que s’envien per publicar són revisats per col·legues en el camp de la recerca, en un procés anomenat peer-reviewing (revisió pels companys). Els alumnes generaran la revisió amb els comentaris que ells considerin, dels articles que els científics escriuen especialment per a joves revisors i en anglès.  

We seek to connect curious minds to the experts and information that will motivate them to ask informed and critical questions about real science throughout their lives. By working directly with scientists, we ensure that our content is of the highest quality. By working directly with kids, we help foster curiosity both in and out of the classroom and engage the next generation of citizens and scientists.

WHAT DO WE DO?

Frontiers for Young Minds believes that the best way to make cutting-edge science discoveries available to younger audiences is to enable young people and scientists to work together to create articles that are both accurate and exciting. That is why distinguished scientists are invited to write about their cutting-edge discoveries in a language that is accessible for young readers, and it is then up to the kids themselves – with the help of a science mentor – to provide feedback and explain to the authors how to best improve the articles before publication.