Projecte educatiu

El Caràcter Propi

De la nostra tradició…


 

Des de Josep de Calassanç…

“Si els nens, des de la primera infància, assimilien una adequada formació en pietat i lletres, se n’ha d’esperar, amb tota seguretat, un venturós reeiximent de la pròpia vida”.

(Constitucions de l’Escola Pia, n. 2; 1622)

“L’educació dels joves és, en veritat una feina molt digna, molt noble, de gran mèrit, molt benèfica, molt útil, molt necessària, molt natural, molt raonable, molt agradable, molt atractiva, molt gloriosa”.

(Memorial al cardenal Tonti 473; 1621)

… fins als nostres dies…

“En el lliurament al ministeri educatiu cristià, els escolapis dels temps passats i els dels temps actuals, hem trobat, com Calassanç, la manera de servir a Déu ajudant els petits i no els volem deixar per res del món. Avui, a més de 400 anys de la fundació per Calassanç de l’escola per a tots, el Capítol General dels escolapis fa l’aposta novament per aquella intuïció original: l’educació de la persona, des dels primers moments de la infantesa, a través de la institució escolar, enforteix l’energia que manté les societats en millorament constant per al bé dels ciutadans”.

(El ministeri escolapi; 1999)

…. fidels a l’actualització de l’esperit inicial.

De la nostra proposta educativa…


 

L’Escola Pia entén l’educació com un procés permanent de creixement que desenvolupa de manera progressiva i harmònica totes les capacitats (físiques, espirituals, intel·lectuals i afectives) de la persona, en ordre a la seva maduresa i a la seva participació en la vida social i en la humanització del mon en què viu.

Per això els nostres grans trets són:

  • Un projecte d’escola obert a tothom, respectuós amb les persones, que reculli la participació i les millors iniciatives de tots els qui en formen part, en el marc d’una proposta cristiana clara, oberta, atractiva i dinamitzadora de la persona.
  • Una acció educativa que doni protagonisme als alumnes, confiant-los nivells de responsabilitat adequats a la seva capacitat perquè intervinguin activament en la vida de la institució.
  • Una formació de la persona en totes les seves dimensions, consistent, realista, actualitzada, innovadora i atenta a les necessitats específiques i a la situación dels alumnes.
  • Una orientació gradual cap al món del treball, en contacte amb l’entorn social.
  • Una organització comuna que millori la coordinació i solidaritat entre totes les instituciones educatives de l’Escola Pia de Catalunya, per afavorir la viabilitat, la coresponsabilitat i la integració de totes elles, i per aprofitar les capacitats i recursos de cada persona i institució en bé del conjunt.
  • Una vocació de servei públic que fa que s’aculli a acords amb l’Administració que permetin assolir el dret universal a l’educació lluitant contra qualsevol discriminació.

Hi som per…


 

  • Ajudar a créixer les persones en totes les seves potencialitats a través dels valors de la nostra cultura, de l’esforç pel treball ben fet, de la confiança en un mateix…
  • Servir la societat en aquests moments complexos de l’encaix entre pobles, cultures i tradicions, en el nou ordre econòmic, en el laboral i àdhuc en el relacional i familiar…
  • Oferir una proposta engrescadora de vida inspirada en l’evangeli i en comunió amb les comunitats aplegades en l’Església i en diàleg obert i constructiu amb altres propostes de vida.

En proposar-vos el Caràcter Propi, som conscients que el nostre ideal educatiu només és realitzable si tots els membres de la comunitat educativa l’assumim i col·laborem per dur-lo a terme. Així, vosaltres, pares i mares, heu de veure reflectida en aquesta proposta educativa l’opció d’escola que heu fet en funció, precisament, dels valors que s’hi promouen; i, per tant, a nivell educatiu, nosaltres –família i escola- hem de caminar junts de manera coordinada i en contacte permanent.