Producte d’avaluació inicial: què en sabem de geografia?

Els alumnes de 1r d’ESO ja treballen els productes d’avaluació inicial de l’itinerari d’aprenentatge “Podem aprendre geografia jugant?”.

Què sabem? Aquest és el punt de partida. A partir d’aquí cada grup de treball omple el mapa amb els coneixements adquirits fins ara.