Primera reunió del curs 2021-2022 dels enllaços familiars de l’Escola

 

El passat dilluns dia 29 de Novembre del 2021 a les 19:00 es va celebrar la primera reunió d’aquest curs de les Famílies Enllaç de les diferents etapes educatives de l’escola. 

La reunió va constar de dues parts. La primera part va tenir lloc a la Sala d’Actes de l’escola on l’equip directiu de l’escola i de l’AFA van presentar el projecte d’enguany. Presentació es va iniciar amb una primera presa de contacte amb l’equip directiu de l’escola i l’AFA a càrrec del director gerent, José Martin, i de la presidenta de l’AFA, Mireia Pi. Es van presentar el membres de l’equip directiu, els responsables d’etapa, així com els membres del consell de direcció. També es va detallar els canvis organitzatius que s’han dut a terme per tal d’evolucionar en eficiència educativa, prioritzar la qualitat pedagògica a l’aula, tenint així una comunicació molt més dinàmica i horitzontal. Seguidament la presidenta de l’AFA exposa qui son cada membre de l’AFA, el projecte que, juntament amb l’escola es vol dur a terme i quins son els objectius i el paper de l’AFA en l’evolució del model educatiu de l’escola. Es detalla com es troba organitzada l’AFA i quines comissions hi formen part, així com la junta directiva i els coordinadors de cicle. Es tracta de treballar conjuntament família-escola per tal de tenir la millor educació per als nostres fills, col·laborant en l’estil educatiu escollit per nosaltres, els pares. En aquest punt es vol fer èmfasis en la importància de les famílies enllaç com a portaveus i identificadors de propostes, projectes, etc, que impulsin aquest model i dinamitzin la comunicació entre els diferents membres de la comunitat educativa que hi participen. 

I com a últim punt de la presentació es vol detallar de manera concreta què és una família enllaç i a què es compromet. La família enllaç es el nexe entre el seu grup, l’AFA i l’escola en assumptes d’interès general, ja sigui pel seu grup, pel seu curs o per la seva etapa educativa. El seu paper és sempre dinamitzador i de cohesió. També es vol detallar què no ha de ser la família  enllaç i què ha d’evitar ser, com, per exemple, responsable de resoldre problemes acadèmics o actuar com a figura substituta de cap estament de l’escola. Es reparteix també una carpeta amb documentació d’interès com ara les bones pràctiques dins d’un grup de wattsapp, les funcions de la família enllaç, una descripció dels principals projectes d’escola, resum de l’AFA Qui Som i una fitxa de treball per realitzar una dinàmica de grup SUMMEM a la segona part de la reunió, anomenada Full Giratori. 

Al final de la presentació, 3 persones de l’AFA que havien estat famílies enllaç van exposar la seva experiència com a exemple de bona pràctica en aquesta funció en diverses casuístiques, com ara dinàmiques del wattsapp, reaccions davant el Covid o la comunicació amb la resta de famílies. 

La segona part de la reunió va tenir lloc a les aules de Cicle Inicial de Primària on les famílies es van reunir per etapes educatives i van realitzar la dinàmica de grup SUMMEM anomenada Full Giratori. Cada membre de l’equip ha de plasmar en un full en blanc la seva aportació davant la qüestió de quins temes ens preocupen, volem conèixer o hi volem aprofundir, es doblega el full per tal que la següent persona no pugui llegir-ho, fins la darrera aportació. Finalment, el membre de l’equip anomenat secretari desplega el full i les llegeix per resumint-les després en un document de conclusions i entregant-lo al membre de l’equip directiu o de l’AFA. 

De totes les dinàmiques van sorgir diferents propostes molt interessants que es treballaran dins de cada cicle i es donaran resposta en la propera reunió de famílies enllaç que tindria lloc al mes de Febrer i directament amb els tutors de cada curs. 

 

Related Posts