Presents en l’acte de cloenda d’Escoles + Sostenibles

Ahir va tenir lloc l’acte de cloenda del programa “EScoles + Sostenibles”,
als jardins de Joan Brossa i els alumnes delegats de 5è de primària hi van participar. Un espai de trobada per compartir i aprendre d’altres experiències i, sobretot, passar-ho bé conjuntament!

I què fem en aquest àmbit a l’Escola?

La Comissió Escola Sostenible de l’Escola Pia Sarrià té l’objectiu de vetllar perquè la nostra escola sigui més sostenible, minimitzant l’impacte mediambiental de la nostra activitat. Alhora, procurem educar els nostres infants i joves en els valors de la sostenibilitat, la participació i la implicació personal.  Pretenem ajudar-los a desenvolupar una mirada crítica sobre el que fem i apoderar-los de la capacitat d’obrir nous horitzons de present i de futur pel nostre entorn més immediat i el nostre planeta. Amb aquests objectius, s’estan realitzant tot un seguit d’accions al llarg del curs,  emmarcades dins de diferents microxarxes del programa “Escoles + Sostenibles” de l’Ajuntament de Barcelona. A continuació us expliquem les més rellevants:

EMBOLCALLS + SOSTENIBLES: Enguany han participat en aquest projecte els alumnes de 4t de primària i 1r d’ESO. Ambdós cursos han realitzat una activitat d’aprenentatge-servei, amb la que han après la importància de prendre un esmorzar saludable i reduir al màxim els residus que aquest genera. També s’han repartit boc’n’rolls entre aquells alumnes que s’han compromès a fer-ne un bon ús, per tal de reduir els residus generats només amb els esmorzars de l’escola. (

ENS HO MENGEM TOT: Continuem treballant al menjador amb els alumnes de primària, per tal d’evitar el malbaratament dels aliments i conscienciar als nostres alumnes de la seva importància.

HORT: Els alumnes d’infantil han plantat flors, enciams i altres hortalisses a l’hora del pati de després del dinar. També han construït espantaocells, han après a treure males herbes i a tenir cura de les plantes de l’hort i del jardí.

PUNT VERD MÒBIL ESCOLAR: ens ha visitat en tres ocasions: el 4 de desembre, el 20 de març i el 28 de maig.

PLA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS: El Pla de Prevenció de Residus engloba tots els àmbits de l’escola i és el marc dins del qual estableix el seu pla de Gestió de Residus. Disposem d’una lona a la sala d’estudi on es mostren de manera gràfica les accions que desenvolupem. Enguany, estem realitzant una anàlisi de la situació de les papereres de l’escola amb la finalitat de fer possible la separació selectiva dels residus a totes les zones de docència i d’esbarjo. També s’han signat contractes amb l’empresa ACS Recycling, gestora de residus elèctrics i electrònics, i amb Pefrac Recicla, gestora de tòners, per disposar d’un circuit de recollida i reciclatge d’aquests residus.

Sssplau: Es tracta d’una proposta educativa que pretén afavorir hàbits de bones pràctiques en matèria de reducció de la contaminació acústica i que s’ha centrat en els grups de 5è de primària. Al llarg d’aquest primer curs, hem realitzat una anàlisi de la situació acústica que tenim en els diferents espais de l’escola i hem endegat les primeres accions. S’ha instal·lat un sonòmetre amb indicador al passadís de 5è de primària i s’ha incorporat un semàfor indicador del soroll a infantil i primer cicle de primària.

Comissió d’alumnes ECOPIA: Aquest any hem engegat la Comissió d’alumnes encarregats de desenvolupar accions mediambientals a l’escola. La formen alumnes de segon i tercer d’ESO molt motivats per la sostenibilitat i la reducció dels efectes del canvi climàtic. Ens reunim periòdicament i treballem en grups, cadascun amb uns objectius concrets.

Paral·lelament a aquestes accions, volem remarcar que des de diferents àrees i a tots els cicles d’ensenyament que ofereix l’escola, es treballen competències relacionades amb el residu zero, el reciclatge, la gestió de residus, el canvi climàtic o  la sostenibilitat. Esperem continuar ampliant la conscienciació mediambiental no només dels nostres alumnes, sinó també de tota la comunitat escolar.