Presents al TolMun 2019

Els alumnes de Batxillerat Joan Casamartina, Clara Limia, Andrea Fernández, Mariona Gibert, Berta Parellada i Elena Asensi, juntament amb el professor Dani Sánchez, són a Toulousse participant en la TolMun Conference 2019, que té lloc des del 19 al 21 de març. Una experiència molt enriquidora amb tres grans aprenentatges amb el MUN: habilitats personals (tolerància, resolució de problemes, autoconfiança, treball en equip…), continguts acadèmics i una millora lingüística.

Què es el TolMun confernece?

Es tracta d’un projecte i una activitat educativa, un joc de rol seriós que implica debats estudiantils a gran escala, dissenyats i duts a terme enterament pels joves participants, en autonomia. Es tracta d’un fòrum internacional en què estudiants de tot el món debaten qüestions mundials importants, de vegades candents, en el marc de les Nacions Unides que estan simulant. D’aquesta manera, els MUN ofereixen als joves l’oportunitat de participar activament en la solució dels problemes contemporanis i en les relacions internacionals, mentre aprecien la diversitat d’opinions al relativitzar un punt de vista o posició global. Un model de les Nacions Unides (MUN) que es reprodueix durant tres dies, en un ambient professional, el funcionament dels diferents òrgans de l’ONU: Assemblea General, Consell de Seguretat, Consell Econòmic i Social … Introdueix als conferenciants en el món de la diplomàcia formant-los en negociacions amb l’objectiu de promoure la cooperació internacional i els drets humans, i proposar, sobre la base de les resolucions aprovades per l’ONU, solucions als problemes i conflictes que es deriven dels principals desafiaments a què s’enfronta el planeta. En aquestes simulacions, els joves assumeixen el paper d’ambaixadors en les delegacions nacionals o d’organitzacions internacionals afiliades, com UNICEF, i repeteixen escrupolosament les diferents etapes d’una sessió parlamentària de les Nacions Unides seguint les seves regles i procediments. Es divideixen en comitès temàtics especialitzats similars als de les Nacions Unides per a la major part del seu treball, abans de reunir-se en assemblea plenària per votar les seves resolucions finals. Les sessions són presidides pels propis assessors més experimentats.

 
Related Posts