Presents a la reunió d’enllaços familiars

Durant la primera setmana de febrer van tenir lloc les reunions entre els tutors/es de les etapes d’infantil, primària (CI, CM, CS) i ESO, i les famílies enllaç de cada etapa. Per part de l’AFA, també hi van assistir els coordinadors de cicle de cada etapa, en qualitat de vincle entre les famílies enllaç i l’Associació. Els temes que es van tractar van ser diversos i adequats a cada etapa.

A educació infantil el tema més destacat va ser el desenvolupament del dia a dia amb els més petits de l’escola durant l’actual situació de pandèmia: com els nens i nenes de P3, P4 i P5 estan vivint la nova quotidianitat amb les mascaretes, el rentat freqüent de mans o el fet de veure els seus mestres sempre amb la mascareta posada. Les tutores de P3 van agrair a les famílies el seu suport en la realització de les tasques diàries i en l’acompanyament als seus fills i filles; i també van demanar afavorir l’autonomia dels infants tant a casa com a l’escola.

A educació primària (cicle mitjà i superior) es va destacar el fet que en algunes classes no hi ha família enllaç i es va preguntar sobre com procedir en aquest cas. El coordinador de cicle ho ha traslladat a l’AFA, que ja està treballant en propostes. S’han tractat temes referents a Educamos, la gestió dels treballs i deures que es realitzen a classe i s’han recollit propostes de millora en matèries com l’Anglès, propostes de canvis en certs aspectes del menú escolar, la ventilació de les aules, els protocols en matèria de Covid o les extraescolars. Les tutores també van explicar com l’Escola gestiona els casos de bullying.

A l’ESO els tutors/es van destacar els criteris de treball i avaluació, així com el foment de l’organització, la responsabilitat i l’autonomia dels alumnes. També es va posar de relleu la importància del tracte proper amb els tutors/es. Aquests aspectes, per altra banda, també eren les inquietuds recollides per les famílies enllaç.  Es van tractar els criteris per passar de curs, els Itineraris d’Aprenentatge de SUMMEM, i els Grups de Treball Cooperatiu. També es va destacar com a aspecte positiu que els protocols pel Covid han pogut afavorir la cohesió dels grups bombolla. Per altra banda, s’ha demanat que des de l’AFA es fomentin les bones pràctiques en l’ús de mascaretes i respecte al grup bombolla.

A 4t d’ESO es van tractar les proves de competències bàsiques, el seu funcionament en cas de confinament, els exàmens de Cambridge, l’Itinerari de Summem, les activitats grupals, les convivències i el funcionament de les classes online en cas de confinament d’un alumne/a o d’un grup classe. Les famílies enllaç van expressar inquietud respecte les possibles dificultats de funcionament de les classes online, la realització dels exàmens dels alumnes confinats i el desdoblament en les matèries d’Anglès i Matemàtiques. Pel que fa a la situació pandèmica, els tutors/es posen de manifest que, en general, els alumnes han acceptat molt bé les mesures restrictives, tot i que hi ha un petit percentatge distorsionador que no compleix les normes, raó per la qual demanen la col·laboració de les famílies enllaç per transmetre a totes les famílies que aquestes conductes de risc posen en perill la continuïtat normal del curs. 

A Batxillerat es va parlar de com s’havia optat per la màxima presencialitat i es torna a plantejar l’horari de només de matí per a segon. Es parla de les tasques que s’han de fer mentre hi ha companys que es troben fent les proves de recuperació, fins i tot, si hi ha possibilitat de pujar nota. També es parla del seguiment emocional, així com, de l’orientació sobre el futur. Es demana que s’informi de modificacions que es realitzin en el funcionament diari de les classes. I també, es comenta la presència de cultura religiosa, ja que l’escola és confessional.