L’aprenentatge de les llengües estrangeres

Avui dia, en un món encara molt més globalitzat com l’actual, s’exigeixen competències en més d’una llengua estrangera. Per aquest motiu, és cabdal adaptar-se a aquest nou món poliglota, apostant per l’ensenyament multilingüe en tots els trams de l’educació, des de l’educació infantil fins als estudis post-obligatoris.

És per aquest motiu que es fa necessari implementar enfocaments metodològics adequats i entorns eficients per a l’adquisició de la competència lingüística en llengües estrangeres.

A l’Escola Pia Sarrià-Calassanç, conscients d’aquesta necessitat, treballem per ser una escola multilingüe, atès que el coneixement i l’ús de diversos idiomes són un eix transversal de la nostra proposta de qualitat i d’innovació educativa.

El nostre projecte educatiu inclou, a banda del català i el castellà, l’aprenentatge de l’anglès, que iniciem a P3 amb 5 hores setmanals i 6 hores a P4 i P5; i el francès i l’alemany, que introduïm a 5è de primària i que es pot seguir fins al Batxillerat.

L’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE; en anglès, Content and Language Integrated Learning, CLIL), implementat des de P3 fins a 4t d’ESO, és un repte cognitiu per als alumnes que, d’aquesta manera, desenvolupen les seves habilitats bàsiques de comunicació interpersonal i la seva competència en el llenguatge cognitiu-acadèmic. Es tracta de l’aplicació activa del llenguatge en l’estudi per així acostumar-se a parlar aquest altre idioma i estar preparats en un futur per afrontar situacions quotidianes.

La integració del referent nadiu en les etapes d’infantil i primària és fonamental per adquirir adequadament una bona competència oral. Els desdoblaments de grups i els agrupaments flexibles en conversa ajuden a crear dinàmiques en què els grups són més reduïts i, d’aquesta manera, permeten incidir millor en el progrés de cadascun dels nostres alumnes.

L’aprenentatge de les llengües estrangeres en horari extraescolar és una estratègia complementària que forma part del nostre projecte educatiu.

L’ampli projecte de programes internacionals, a partir de 4t de primària, ofereix als nostres alumnes la possibilitat de posar en pràctica l’idioma, conèixer una altra cultura i obrir la ment. Les nostres relacions acadèmiques en l’àmbit europeu i internacional permeten que més de 300 alumnes de la nostra escola participin cada curs en programes d’integració escolar, intercanvis lingüístics i estades a l’estranger. Aquestes experiències faciliten una col·laboració, que entenem essencial, per al desenvolupament dels nostres infants i joves. Actualment el nostre àmbit de relació s’estén per països com Anglaterra, França, Polònia, Alemanya, Bèlgica, Gal·les, Suècia, Irlanda i Canadà.

També oferim la possibilitat d’estudiar, a través de l’organització nord-americana Academica Corporation, el Batxillerat Dual, a partir de 3r d’ESO, amb l’objectiu d’obtenir, de manera simultània, el batxillerat espanyol i l’estatunidenc.

El projecte Be an Entrepreneur d’iniciació a l’emprenedoria dins de la matèria d’Economia de l’empresa al Batxillerat, impartit íntegrament en anglès, és un altre exemple de la ferma aposta per preparar els nostres alumnes per al món actual. També ho és la participació en projectes escolars d’abast europeu com el FerMun Conference al Lycée International Ferney-Voltaire, a Suïssa.

Una de les garanties de qualitat és que els nostres alumnes obtenen la certificació de la seva competència lingüística per part d’organismes externs reconeguts: Cambridge, Ministère de l’Éducation Nationale de França i el Goethe-Institut de Barcelona.

No hi ha cap escola igual, i cada projecte ofereix múltiples possibilitats de desenvolupament personal i acadèmic. Les experiències escolars i extraescolars viscudes al llarg dels 15 anys d’escolarització determinen el valor afegit del nostre projecte educatiu. A l’Escola Pia Sarrià-Calassanç cerquem que els nostres alumnes forginuna personalitat autènticaque els prepari per a la vida: sensibles, amb habilitats socials i emprenedores, actituds que els portin a l’èxit personal i professional. Volem que el seu pas per l’escola sigui una experiència positiva, determinant i inoblidable. Volem alumnes preparats per al Món.