Preinscripció

Tota la informació que necessites per al proper curs

Preinscripció 2023 2024

El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s’ha demanat en primer lloc.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris. En els darrers cursos, tots els alumnes que han optat com a PRIMERA OPCIÓ a P3 i a 1r de Primària  HAN ESTAT ADMESOS.

Únicament quan no es disposin de places suficients per atendre les demandes, s’estableixen uns criteris de prioritat. Consulteu els criteris de puntuació. 

A l’espera de la publicació del decret que regularà la preinsctipció del proper curs 2023/2024, les dates habituals de llirament de les sol·licituds solen ser:

  • Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria (de P3 a 4t d’ESO): març-abril 2023
  • Batxillerat:  maig de 2023.        
Concerta la teva trobada

Coneix el projecte i l'equip educatiu

Durant tot el curs  les direccions de cada etapa reben i expliquen el projecte educatiu a les famílies. 

Organitzem visites individualitzades, sessions informatives en grups reduïts i Portes Obertes. 

Consulteu els horaris i concerteu la que més us encaixi:

Per concertar un visita o inscriure’us a una sessió informativa podeu: