Preinscripció estudis obligatoris (de P3 a 4t d’ESO) 2019-2020


A l’espera que el Departament d’Ensenyament publiqui al DOCG el decret pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, el Departament ha presentat la previsió del calendari per a la presentació de sol·licituds de preinscripció per al proper curs 2019-2020:

  • Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria (de P4 a 4t d’ESO): del 29 de març al 9 d’abril de 2019 (ambdós inclosos).
  • Batxillerat: segona quinzena de maig de 2019.

Com funciona el procés de preinscripció?

El primer pas per optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s’ha demanat en primer lloc.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris. 

En els darrers cursos, tots els alumnes que han optat com a PRIMERA OPCIÓ a P3 HAN ESTAT ADMESOS. Únicament quan no es disposi de places suficients per atendre les demandes, s’estableixen uns criteris de prioritat.

Com a novetats, us informem que el Departament d’Ensenyament ha suprimit els 10 punts complementaris pel fet de tenir una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs; i els 5 punts complementaris pel fet que el pare, la mare o germans escolaritzats siguin exalumnes del centre per al qual es presenta la sol·licitud.

A la sol·licitud de preinscripció heu d’informar d’una adreça de correu electrònic i rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d’identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per internet. El missatge s’envia quan la consulta de les llistes està disponible. En el cas que no el rebeu, es recomana que comproveu que no ha quedat identificat com a correu brossa pel vostre servidor.

En el moment que el Departament d’Ensenyament publiqui al DOCG el decret pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, actualitzarem tota la informació al web.

Seguiu tot el procés

Related Posts