Immaculada núm 25–35, 08017 Barcelona - 932 120 908

Informació i admissions curs 2018-2019

INFORMACIÓ I ADMISSIONS

Empty section. Edit page to add content here.

CONTACTEU AMB NOSALTRES

ESTUDIS CONCERTATS (EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, ESO I BATXILLERAT)

Per tal de conèixer i rebre informació de l’Escola Pia Sarrià també realitzem VISITES INDIVIDUALITZADES en horari escolar perquè les famílies puguin veure i observar l’escola mentre es duu a terme la tasca diària. Creiem que és la millor manera d’informar-vos.

Per concertar la visita podeu:

plantilla-image-mail-ok

plantilla-image-phoneok

plantilla-image-formulariok

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL D’ESPORTS

Per tal de conèixer i rebre informació de l’oferta de formació professional d’esports contacteu amb nosaltres fent clic aquí  (Sra. Bego Herrero)

MATRÍCULA I RESERVA DE PLAÇA

JORNADES DE PORTES OBERTES 2018

Empty section. Edit page to add content here.

Les Jornades de Portes Obertes tindran lloc els dissabtes 3 de febrer i 10 de març. Al llarg del matí, s’informarà de tota l’oferta educativa i de serveis per al curs 2018-2019 i s’organitzaran visites guiades pel parvulari, a càrrec de l’equip educatiu d’educació infantil.

 

 

 

 

 

COM FUNCIONA EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ?

Empty section. Edit page to add content here.

El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

DATES DE LA PREINSCRIPCIÓ 2018-2019

Resolució ENS/603/2018, del 27 de març, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.

 • Segon cicle d’educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria (Des de P3 a 4t ESO): Del 13 al 24 d’abril (ambdós inclosos)
 • Batxilletat: del 14 al 24 de maig (ambdós inclosos)

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s’ha demanat en primer lloc.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris.

En els darrers cursos, tots els alumnes que han optat com a PRIMERA OPCIÓ a P3  HAN ESTAT ADMESOS.

Únicament quan no es disposin de places suficients per atendre les demandes, s’estableixen uns criteris de prioritat:

CRITERIS DE PRIORITAT PER A L’ORDENACIÓ DE SOL·LICITUDS

Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació primària, l’ESO i batxillerat, s’apliquen els següents:

1. Criteris generals:

-Germans ja matriculats al centre o pares que treballin a l’escola: 40 punts.

-Criteris de proximitat al centre:

 • Domicili de la persona sol·licitant dins l’àrea de proximitat: 30 punts.
 • Adreça del lloc de treball d’un dels pares o tutors dins l’àrea de proximitat del centre: 20 punts.
 • Domicili al districte de Sarrià-Sant Gervasi: 15 punts.
 • Domicili al municipi de Barcelona: 10 punts.
 • Si el pare o la mare, el tutor o la tutora, són beneficiaris de l’ajut de renda mínima d’inserció: 10 punts.
 • Discapacitat de l’alumne/a, pare, mare o germà (mínim del 33%): 10 punts.
 • En el cas de preinscripció per a 1r i 2n de batxillerat: punts corresponents a la nota mitjana de l’expedient d’ESO.

2. Criteris complementaris (només s’apliquen en cas d’empat en els criteris generals):

 • Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental: 15 punts.
 • Pel fet de tenir una malaltia crònica de l’alumne/a que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs: 10 punts.
 • Pel fet que el pare, la mare o germans escolaritzats siguin exalumnes del centre per al qual es presenta la sol·licitud: 5 punts.

A la sol·licitud de preinscripció heu d’informar d’una adreça de correu electrònic i rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d’identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor o tutora, permet consultar els resultats del procés per Internet. El missatge s’envia quan la consulta de les llistes està disponible. En el cas que no el rebeu, es recomana que comproveu que no ha quedat identificat com a correu brossa pel vostre servidor.

DESCARREGAR CALENDARI I CRITERIS DE BAREMACIÓ

GUIA/TUTORIAL PROCÉS

Empty section. Edit page to add content here.

Guia de preinscripció En català (pdf) i castellà (pdf) 

 Video tutorial del procés En català (pdf) i castellà (pdf)