Preinscripció 2021/2022

 

CALENDARI  PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS ESCOLAR 2020/2021

La previsió de dates del procés de preinscripció que estableix el Departament d’Educació:

Presentació de sol·licituds de plaça per al proper curs 2021-2022:

  • Educació infantil (P3, P4, P5) i Educació primària: del 15 al 24 de març de 2021 (ambdós inclosos).
  • ESO: del 17 al 24 de març de 2021 (ambdós inclosos).
  • Batxillerat: de l’11 al 17 de maig de 2021 (ambdós inclosos).

A l’espera de la confirmació oficial, moment en el qual el Departament d’Educació publiqui al DOCG la resolució Eper la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021-2022.

Curs pel qual sol·liciteu informació:
Curs escolar:
La visita:

Vine a coneixe'ns. Demaneu visita personalitzada en jornada escolar amb el cap d'estudis per evidenciar el nostre projecte educatiu.

L’Escola Pia de Sarrià-Calassanç posa en el seu coneixement que les dades facilitades per vostès al formulari seran incorporades la Base de Dades General d'Administració del centre de nom BDGAEPSCC amb número de registre 2021960991 amb l'única finalitat de gestionar la preinscripció del seu fill. Finalitzat l'esmentat procediment les seves dades seran incorporades al nostre fitxer històric. També li informem que vostè pot accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de la seva informació sol·licitant-ho per escrit al domicili de l'escola.
Curs pel qual sol·liciteu informació:
Curs escolar:
La visita:

Vine a coneixe'ns. Demaneu visita personalitzada en jornada escolar amb el cap d'estudis per evidenciar el nostre projecte educatiu.

L’Escola Pia de Sarrià-Calassanç posa en el seu coneixement que les dades facilitades per vostès al formulari seran incorporades la Base de Dades General d'Administració del centre de nom BDGAEPSCC amb número de registre 2021960991 amb l'única finalitat de gestionar la preinscripció del seu fill. Finalitzat l'esmentat procediment les seves dades seran incorporades al nostre fitxer històric. També li informem que vostè pot accedir, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de la seva informació sol·licitant-ho per escrit al domicili de l'escola.