Preinscripció 2020/2021

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER CURS 2020/2021

COM FUNCIONA EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ?

El primer pas per poder optar a una plaça escolar és la presentació de la sol·licitud de preinscripció dins del període establert pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació en el termini establert i en el centre que s’ha demanat en primer lloc. A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat. Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen, per ordre: els criteris de prioritat específics, els criteris generals i els criteris complementaris. En els darrers cursos, tots els alumnes que han optat com a PRIMERA OPCIÓ a P3  HAN ESTAT ADMESOS.

Únicament quan no es disposin de places suficients per atendre les demandes, s’estableixen uns criteris de prioritat. Consulteu els criteris de puntuació (al’espera de la publicació de la resolució al DOCG per part del Departament d’Educació).

PREINSCRIPCIÓ PEL CURS 2020/2021: EDUCACIÓ INFANTIL PRIMÀRIA I ESO (DE P3 A 4T ESO) I BATXILLERAT

DARRERES NOTÍCIES

El Departament d’Educació ajorna tots els tràmits relacionats amb el procediment de preinscripció i matriculació de l’alumnat de tots els ensenyaments, en totes les etapes. 

El Departament està treballant per tal que els diferents processos de preinscripció i matriculació es puguin dur a terme amb totes les garanties. Al mateix temps, es treballa per tal d’adequar els tràmits pensant en les circumstàncies actuals.  S’informarà sobre el nou calendari d’actuacions tant aviat com sigui possible.

Des de l’Escola us mantindrem informats sobre qualsevol novetat.

El Departament d’Educació va publicar al DOCG la resolució EDU/567/2020, de 28 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2020-2021.

Malgrat la situació excepcional del COVID-19, ara per ara no disposem de cap nova instrucció del Departament d’Educació que afecti al procés de preinscripció

L’Escola manté la seva activitat de forma online, tant a nivell docent com administratiu. Per a qualsevol consulta o dubte sobre el procés de preinscripció, o si voleu que fem el seguiment personalitzat de la vostra sol·licitud des de la nostra escola, podeu contactar amb: marta.ferrerc@sarria.epiaedu.cat

EL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ PREVIST (A L'ESPERA DE NOVES INDICACIONS)

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I ESO (DE P3 A 4t ESO)

El període per presentar la sol·licitud de plaça a P3, P4, P5, Educació Primària i ESO per al proper curs 2020-2021 serà del 23 de març a l’1 d’abril (ambdós inclosos).

Enguany el tràmit de la preinscripció  es pot fer telemàticament amb suport informàtic (opció recomanada) amb paper.

Per realitzar la preinscripció de P4 fins 4t d’ESO és indispensable disposar del número d’identificació de l’alumne/a (número RALC).  Si no podeu aconseguir aquest número, envieu un correu a Patrícia de Aza ( patricia.deaza@escolapia.cat)  i us el facilitarem. 

Si sol·liciteu plaça per P3 o si l’alumne/a és nou en el sistema educatiu, no us caldrà per formalitzar la preinscripció.

Sol·licitud telemàtica amb suport informàtic
 
A partir del 23 de març fins l’1 d’abril heu d’accedir a l’enllaç: FORMALITZAR LA PREINSCRIPCIÓ i seguir les indicacions que us marca l’aplicatiu. Us recomanem fer servir aquest sistema és més còmode i les dades queden registrades sense que hi hagin errades de transcripció.   
 

Sol·licitud en format amb paper:

Accediu a l’enllaç Full sol·licitud preinscripció 2020-2021, descarregueu el document en el vostre ordinador, complimenteu-lo (és un pdf editable) i imprimiu-lo.

A la sol·licitud de preinscripció heu d’informar d’una adreça de correu electrònic on rebreu un missatge amb el codi de la sol·licitud. Aquest codi, juntament amb el document d’identificació (DNI/NIE/passaport) del primer tutor/a, permet consultar els resultats del procés per internet. El missatge s’envia quan la consulta de les llistes està disponible. En cas de no rebre’l, comproveu que no ha quedat identificat com a correu brossa pel vostre servidor.

Tant si heu optat per la sol·licitud telemàtica com pel format paper, perquè la preinscripció tingui efecte, cal imprimir, signar i presentar el resguard de la sol·licitud telemàtica o la sol·licitud en format paper. Quan es concretin les dates i el procediment a seguir, us n’informarem.