Preinscripció 2023 2024

Com formalitzar la preinscripció d' I3 fins 4t d'ESO pel curs 2023 2024

Instruccions per a la gestió de la preinscripció i matrícula del curs 2023-24 per als alumnes de segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria (des d’I3 fins a 4t d’ESO). Consulteu el calendari i els criteris d’assignació de plaça

Al web preinscripcio.gencat.cat hi trobareu tota la informació sobre el procés a seguir i hi podreu formalitzar la sol·licitud de preinscripció 2023-24. A més del català, podeu accedir al web en els següents idiomes: castellano, english, français, deutsch, portugués, italiano, àrab, urdú, rus i xinès.

Us recomanem que accediu a l’apartat “1. Informa’t i prepara’t abans que comenci la preinscripció” on es detallen totes aquelles informacions que cal tenir presents.

El primer dia de la preinscripció heu d’accedir a l’apartat “2. Presenta la sol·licitud de preinscripció i fes-ne el seguiment”. L’enllaç estarà operatiu des del primer dia de la preinscripció. 

Aquest tràmit només es realitza de forma telemàtica amb dues opcions: sol·licitud amb suport informàtic i sol·licitud electrònica. En qualsevol de les dues opcions necessitareu el codi de centre; el nostre és 08004286.

Sol·licitud amb suport informàtic:

Cal omplir el formulari i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació requerida, concretament a la 4a pantalla de documentació i confirmació. En enviar-ho, les administracions implicades intercanvien les dades.

Sol·licitud electrònica: 

Cal que el pare, mare o tutor/a legal disposi de:

 • servei d’identificació idCat Mòbil o
 • usuari GICAR (si es tracta de treballadors/es de la Generalitat de Catalunya) o
 • altres certificats digitals, com el DNI electrònic o el certificat CATCert

Una vegada identificats, heu d’omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap mena de documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi de validació de les vostres dades amb totes les administracions implicades.

Tant si feu la sol·licitud amb suport informàtic com si la feu electrònica, us demanem que, un cop finalitzat el tràmit, ens envieu un correu a l’adreça preinscripcio@sarria.epiaedu.cat, indicant el nom de l’alumne/a i el curs. L’Escola revisarà la vostra sol·licitud i us confirmarà que tot estài en ordre.

Les famílies que no pugueu fer la presentació telemàtica per falta de dispositiu o accés a internet, podeu sol·licitar-nos una cita i us ajudarem amb el tràmit. Per demanar-la, truqueu al telèfon 932 120 908, de 8 a 15 h, o envieu un correu electrònic a preinscripcio@sarria.epiaedu.cat.

Calendari de preinscripció i matrícula

 

PREINSCRIPCIÓ:

Educació infantil i primària: la presentació de sol·licituds va del 6 al 20 de març de 2023

Educació secundària obligatòria: la presentació de sol·licituds va del 8 al 20 de març de 2023

Batxillerat: la presentació de sol·licituds va del 19 al 25 d’abril de 2023 (ambdós inclosos).

 

MATRÍCULA:

Educació Infantil, Educació Primària i ESO: del 20 al 28 de juny de 2023

Batxillerat: del 22 de juny al 3 de juliol de 2023

Criteris d'admissió

 

En els darrers cursos, tots els alumnes que han optat com a PRIMERA OPCIÓ per la nostra escola a P3 i 1r d’Educació primària HAN ESTAT ADMESOS.

Únicament quan no es disposin de places suficients per atendre les demandes s’estableixen uns criteris de prioritat. 

Criteris generals:

 • Per tenir germans/es matriculats/des al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció: 50 punts.
 • Criteris de proximitat al centre:
  • Infantil i Primària: Domicili de la persona sol·licitant dins l’àrea d’influència: 30 punts
  • ESO i Batxillerat: Domicili al districte de Sarrià-Sant Gervasi: 30 punts
  • Pels itineraris de la modalitat d’arts del Batxillerat: Domicili familiar a Barcelona: 30 punts.
  • Adreça del lloc de treball dun dels pares, mares o tutors/es dins làrea de proximitat del centre: 20 punts.
  • Infantil i primària: Domicili al districte de Sarrià-Sant Gervasi: 15 punts.
  • Domicili al municipi de Barcelona: 10 punts.
 • Pare, mare o tutor/a beneficiari de la renda garantida de ciutadania: 15 punts.
 • Pel batxillerat, calcula amb dos decimals la nota mitjana de l’expedient dels estudis que permeten l’admissió al batxillerat o, si l’alumne encara els està cursant en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, la nota mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament i se li assignen els punts corresponents a la nota mitjana.

Criteris complementaris:

 • Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció: 10 punts.
 • Quan l’alumne o alumna formi part d’una família nombrosa o d’una família monoparental : 10 punts.
 • Quan l’alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple: 10 punts.
 • Quan l’alumne o alumna es trobi en situació d’acolliment familiar: 10 punts.
 • Quan l’alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33% o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%: 15 punts.
 • Quan s’acrediti la condició de víctima de violència de gènere o terrorisme d’acord amb el règim regulador: 10 punts.

Us mantenim informats del procés de preinscripció?

Estem a la vostra disposició per a resoldre les consultes sobre els próces de preinscripció. Envieu un correu a preinscripcio@sarria.epiaedu.cat

Si ens voleu facilitar les vostres dades, en el moment que el Departament d’Ensenyament publiqui al DOGC la Resolució de la preinscripció oficial per la qual es determinen el calendari i els aspectes específics de la preinscripció per al curs 2023-2024 us enviarem un correu electrònic amb tota la informació

FAQ: 8 Preguntes sobre la preinscripció

 

1. On hem de fer la preinscripció?

La preinscripció es farà de forma telemàtica al web https://preinscripcio.gencat.cat i amb el suport necessari per aquelles famílies participants en el procés que no disposin de mitjans.


2. Puc escollir un centre que no estigui dins de la meva àrea d’influència?

Sí; de fet, a nivell estadístic, la gran majoria dels alumnes que entren a P3 són de fora de l’àrea d’influència.


3. On puc consultar les àrees d’influència?

Podeu consultar les àrees d’influència a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona: https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia


4. Quantes escoles puc fer constar en la sol·licitud?

Cada família ha de fer una única sol·licitud telemàtica, en la qual pot fer constar un màxim de DEU ESCOLES, escrites per ORDRE DE PREFERÈNCIA. Si us agrada el nostre projecte educatiu OPTEU COM A PRIMERA OPCIÓ A LA NOSTRA ESCOLA.


  5. Quin tipus de documentació es demana per a la preinscripció?

Per fer la preinscripció es demanen documentsque teniu molt a mà: fotocòpia del DNI del pare o la mare, fotocòpia del DNI de l’alumne (si té més de 14 anys), fotocòpia del llibre de família i fotocòpia de la targeta sanitària de l’alumne.


  6. Els punts ‘sumen’?

Sí; tots sumen excepte en els CRITERIS DE PROXIMITAT de domicili, que són excloents entre sí.


  7. Què passaria en cas d’empat?

En el cas que l’escola no disposi de places suficients per atendre la seva demanda, s’estableixen els criteris de prioritat per punts. En el cas d’empat, el Departament d”Educació efectuarà un sorteig públic per determinar l’assignació de la plaça.


  8. Quan es fan públics els resultats?

Si es segueixen els criteris del calendari de l’any passat, la publicació de les primeres llistes amb la publicació del barem provisional serà 2 o 3 setmanes després de l’últim dia de presentació de les sol·licituds.