EDUCACIÓ INFANTIL I CICLE INICIAL DE PRIMÀRIA

ETAPA 3-8 ANYS

L’etapa 3-8 anys, que comprèn des de p3 fins a 2n de d’educació primària, és el pilar en què es fonamenta el desenvolupament dels infants i ha de poder garantir un marc de comunicació que garanteixi el procés d’ensenyament-aprenentatge.

ETAPA 3-5 ANYS

EDUCACIÓ INFANTIL: P3 - P4 - P5

LA BOMBOLLETA D'INFANTIL

ELS ESPAIS

En l’etapa d’Educació infantil és fonamental que establim relacions afectives entre els infants i les mestres, les quals els permetran adquirir la seguretat i autonomia necessàries per al seu desenvolupament.

 

Per aquest motiu, el parvulari està situat dins del recinte de l’Escola, en un ambient familiar i independent de la resta d’etapes educatives del centre. Té una entrada pròpia que permet una còmoda accessibilitat, ja que disposa d’aparcament exclusiu per a les famílies d’educació infantil.

UNA UBICACIÓ PRIVILEGIADA

UN ENTORN SA I OBERT, EN CONTACTE AMB LA NATURA I EN UNES CONDICIONS MEDIAMBIENTALS DE QUALITAT

ORGANITZACIÓ CURRICULAR INFANTIL

ÀREES D'APRENENTATGE

A l’etapa 3-6 (Educació Infantil) estructurem els continguts curriculars en tres grans àrees d’aprenentatge: Comunicació i llenguatges, per anar construint un pensament diferenciat i relacionat amb allò que els envolta, Descoberta d’un mateix i dels altres, que permet als petits adquirir més autonomia i identitat personal; Descoberta de l’entorn, que els ajuda a avançar en el seu procés de socialització.

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS I TRANPORT ESCOLAR

ACTIVITATS I SERVEIS QUE AFAVOREIXEN LA LOGÍSTICA FAMILIAR

Informació i contacte

Immaculada 25-35, 08017 Barcelona
On som?
932 120 908
infosarria@escolapia.cat
La Meteo