ESO

A l’ESO treballem per a la promoció del desenvolupament dels alumnes potenciant-ne les capacitats bàsiques mitjançant el foment de la recerca, la reflexió crítica, els valors, la innovació, els hàbits saludables i l’equilibri emocional. 

 

Preparar els alumnes per superar amb èxit els reptes que els presenti la vida després de l’escola. Amb aquest objectiu, el nostre programa educatiu inclou disciplines, matèries i habilitats que ajuden a fomentar actituds com l’autoconeixement, la seguretat en un mateix, el compromís, l’assertivitat, l’autonomia i la creativitat.

SEGUIMENT PERSONALITZAT

ACOMPANYAMENT PERSONAL I ACADÈMIC

Les diferències que els alumnes presenten entre ells generen, també, necessitats i accions educatives diverses, enteses aquestes com el conjunt d’actuacions que apliquem perquè assoleixin els objectius establerts. 

 

El tutor/a és el responsable directe de la relació amb els alumnes i amb les famílies, vetlla pel bon funcionament del seu grup-classe i, en col·laboració amb els caps d’estudis i el Departament d’Orientació Escolar, fa un acurat seguiment personal, emocional i acadèmic de cadascun dels seus alumnes.

APRENENTATGE IDIOMES I PROGRAMES INTERNACIONALS

LA INTERNACIONALITAT

Assolir un bon domini de les llengües estrangeres i oferir experiències a través dels programes internacionals són eixos transversals del nostre projecte educatiu.

 

Assignatura d’Alemany o Francès a partir de 5è de primària, Batxillerat Dual a partir de 3r d’ESO, Acreditacions oficials de Cambridge, desoblaments per treballar la competència oral;  matèria curricular impartida en anglès a cada curs de l’ESO.

 

INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS

UN ENTORN PRIVILEGIAT AMB ESPAIS ADEQUATS A CADA APRENENTATGE

L’Escola es troba situada al districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. Gaudim d’un entorn sa i obert, al peu de Collserola, en contacte amb la natura i en unes condicions mediambientals de qualitat.

 

Disposem de tot tipus d’aules equipades amb pissarres digitals interactives o canons de projecció, laboratoris, mediateca, aula de natura, hort, aules de reforç i logopèdia, aula de psicomotricitat, i nombroses instal·lacions esportives i d’esbarjo (camp de futbol, pavelló de bàsquet, pistes de pàdel, piscina, bosc, teatre…).

 

L'ORGANITZACIÓ CURRICULAR

el cor de l'etapa

L’àmplia oferta de matèries optatives permet als nostres alumnes apostar per l’aprenentatge de la 2a llengua estrangera (Aula Europea Alemany/francès, gaudir d’intercanvis, estades i programes d’integració escolar a l’estranger, aprofundir en el món de la robòtica, els concursos matemàtics…  A més, de seguir, dins de la jornada escolar,  amb la natació, la cuina, el pàdel  i  les “Life skills” com a matèries complementàries.

Educar les emocions

Treballem altres aspectes que preparin els nois i noies a viure de manera plena en una societat cada vegada més complexa i que alhora els ajudi a assumir la responsabilitat de construir un entorn millor. 

Emprenedoria

Projecte d’emprenedoria en el que els alumnes creen la seva pròpia empresa escolar, essent responsables de què tot el cicle d’activitat es realitzi correctament. 

Programació i robòtica

La programació està integrada dins l’assignatura de tecnologia. Matèries optatives com la Lego League amplien els continguts de robòtica amb els reptes que proposen des de l’organització. 

Aula Europea

Itinerari que permet potenciar les llengües francesa i alemanya. La participació a l’Aula Europea implica adquirir el compromís de realitzar intercanvis cada curs amb les escoles estrangeres.

Idiomes

L’anglès és la primera llengua estrangera de la nostra escola. A partir de 5è de primària tots els alumnes inicien l’aprenentatge del francès o l’alemany, que poden continuar estudiant al llarg de tota l’ESO i el Batxillerat. 

Programa d’integració a British Columbia

Programa d’integració escolar en una High School a British Columbia, al Canadà. Durant l’estada, els alumnes s’allotgen a casa de famílies canadenques.

Natació, pàdel, cuina i Life Skills

Els alumnes cursen les activitats complementàries de natació a la piscina de l’escola, la cuina, el pàdel i les Life Skills.

Natació

Treballem altres aspectes que preparin a viure de manera plena en una societat cada vegada més complexa i que alhora els ajudi a assumir la responsabilitat de construir un entorn millor. 

Posem el focus en els continguts curriculars més importants i transferibles des d’un context el més real possible, permetent així un aprenentatge més significatiu i l’assoliment progressiu de les competències bàsiques.

 

 

Horari lectiu

De 8.30 a 13.50 i de 15.00 a 17.00. Els dimecres i els divendres no hi ha activitat lectiva a la tarda.

Hi ha servei de menjador escolar tots els dies de la setmana (opcional).

Informació i contacte

Immaculada 25-35, 08017 Barcelona
On som?
932 120 908
infosarria@escolapia.cat
La Meteo