BATXILLERATS

ORGANITZACIÓ CURRICULAR

ELS NOSTRES ITINERARIS

El batxillerat és concertat i s’hi poden cursar diversos itineraris dins de les modalitats de ciències i tecnologia i ciències socials i humanitats.

Els alumnes cursen les matèries obligatòries i trien matèries optatives d’acord amb les seves preferències i expectatives amb vista als estudis universitaris posteriors.

Vegeu les modalitats i matèries: Itineraris 1r BATXILLERAT 2023-24.

ILLERAT ITINERARIS CURS 2022 2023

SEGUIMENT PERSONALITZAT

ACOMPANYAMENT PERSONAL I ACADÈMIC

El tutor/a és el responsable directe de la relació amb els alumnes i amb les famílies, vetlla pel bon funcionament del seu grup-classe i, en col·laboració amb els caps d’estudis i el Departament d’Orientació Escolar, fa un acurat seguiment personal, emocional i acadèmic de cadascun dels seus alumnes.

SIMULACIÓ D'UN CONGRÉS CIENTÍFIC

EL TREBALL DE RECERCA

El treball de recerca consisteix en un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la investigació i pot emmarcar-se en una sola matèria o pot ser interdisciplinari. 

 

Els alumnes amb els treballs de major qualitat tenen l’opció de defensar-los a la Jornada de Treballs de Recerca, que simula un congrés d’investigació, davant de tots els alumnes de batxillerat, a més del professorat i de les famílies.

 

L'ORGANITZACIÓ CURRICULAR

el cor de l'etapa

Els itineraris

Els alumnes cursen les matèries obligatòries i trien matèries optatives d’acord amb les seves preferències i expectatives amb vista als estudis universitaris posteriors.

Itinearis 1r BATXILLERAT 2023-24.

Horari lectiu

Els dilluns de 8.30 a 17.00. De dimarts a divendres, de 8.30 a 15.00.

Disposem de servei de menjador escolar tots els dies de la setmana (opcional i flexible), en la modalitat de menú de plat o menú “Poke” (possibilitat del menú “Poke” per menjar a l’escola o bé per emportar).  

 

Activitats extraescolars

Tenim una àmplia oferta d’activitats esportives (futbol, bàsquet, hoquei, pàdel, patinatge, natació…) i culturals (anglès, escola de música del Conservatori Liceu, escacs…), les quals permeten complementar el temps de lleure dels alumnes.

Transport escolar

En col·laboració amb empreses externes, oferim transport escolar i extraescolar, tant a Barcelona ciutat com als nuclis de Sant Cugat del Vallès, Sany Just Desvern, Sant Joan Despí i a el Prat de Llobregat.

Orientació professional

Activitats d’orientació personal, acadèmica i professional. Organitzem visites en grup o individuals a les diferents universitats per facilitar tota la informació als nostres alumnes.

Be an Entrepreneur

Programa d’emprenedoria dins de la matèria d’Economia de l’empresa (1/3 part de l’assignatura impartida en anglès. així com també el projecte final).

MUNclub

Formem part del MUNclub (FerMun, BiMun, ClerMun, etc.), un projecte on els alumnes treballen el model organitzatiu de les Nacions Unides. 

Francès i Alemany

L’anglès és la primera llengua estrangera de la nostra escola. L’aprenentatge del francès i/o l’alemany  es  pot continuar estudiant fins al Batxillerat (en funció demanda).

Informació i contacte

Immaculada 25-35, 08017 Barcelona
On som?
932 120 908
infosarria@escolapia.cat
La Meteo