Inici del Pla Lector a l’ESO

A partir d’aquest curs escolar el nou currículum és vigent a 1r i 3r d’ESO. A l’Escola hem pres algunes decisions per complir amb l’articulat d’aquest nou currículum, i hem decidit aplicar-les a tots els cursos d’ESO. Entre els aspectes novedosos del nou currículum es troba la promoció de l’hàbit lector. A continuació podeu llegir dos extractes del nou currículum que en parlen:

“Hàbit de lectura: a fi de promoure l’hàbit de la lectura, s’ha de dedicar un temps específic a la lectura en totes les àrees, matèries o àmbits.

En el marc horari lectiu, els centres han de destinar, a cada curs de tota l’educació secundària obligatòria, un temps específic setmanal a la promoció de l’hàbit lector, com a continuïtat d’aquesta pràctica iniciada a l’educació primària.”

Per això, aquest curs iniciem un PLA LECTOR amb el qual els alumnes de tota l’ESO dedicaran entre 20 i 30 minuts diaris a la lectura dins de l’horari lectiu. Les franges horàries canviaran periòdicament al llarg del curs de manera que quedin repartides entre les diferents matèries. Els tutors/es ho comunicaran als alumnes a l’inici de curs juntament amb les següents indicacions per a l’estona de lectura:

 

  • El 3 d’octubre tots els alumnes portaran un llibre de lectura lliure a l’aula, i el guardaran a la taquilla (poden portar-lo a casa per seguir llegint, sempre que recordin tornar-lo a l’escola cada dia). El llibre ha de ser necessàriament en format paper. S’admet qualsevol gènere literari, l’objectiu inicial és motivar l’alumnat perquè adquireixi un hàbit lector i gaudeixi llegint. 
  • Durant el mes de setembre i a través dels respectius classrooms, els professors/es faran recomanacions de lectures relacionades amb les seves matèries. 
  • A l’aula hi haurà penjada una graella on cada alumne/a anotarà les lectures que va fent amb la seva valoració.
  • Poden aprofitar l’estona per llegir els llibres de lectura obligatoris, però no per fer deures o “llegir” els llibres o apunts de les matèries, ni estudiar per a exàmens. 
  • Si volen, poden compartir els llibres amb els companys/es; la graella de valoracions de l’aula els hauria d’animar a fer-ho.
  • El professorat vetllarà perquè aquesta estona sigui relaxada i de silenci a l’aula. 
  • Es poden agafar llibres en préstec a la mediateca fora d’horari escolar com fins ara, però els alumnes no poden sortir de l’aula durant l’estona de lectura per anar-hi.
  • Els alumnes han de ser previsors i tenir lectura per aquesta estona, no podran fer cap altra tasca que no sigui llegir.

Related Posts