Immaculada núm 25–35, 08017 Barcelona - 932 120 908

Albert Roig

Director de la secció esportiva i activitats extraescolars albert.roig@escolapia.cat