Per què necessitem el bosc?

Els alumnes de 1er d’ESO B i D, que fan l’itinerari científic “Per què necessitem el bosc?” han anat a Collserola a conèixer l’entorn i aprendre a reconèixer espècies vegetals amb claus dicotómiques senzilles.

En què consisteix aquest itinerari d’aprenentatge?

Partint de l’arbre com a eix vertebrador, els alumnes aprenen en què consisteix la funció de la nutrició, així com el procés de la fotosíntesi i la respiració.

Investigant l’entorn de l’escola, treballen diferents xarxes tròfiques del Parc Natural de Collserola i estudien com es classifiquen els éssers vius en funció dels diferents tipus de nutrició que realitzen.

Complementen l’itinerari amb l’estudi de la fusta que obtenim dels arbres, la seva classificació i les seves aplicacions.

Els alumnes elaboraran un producte final de caire tecnològic (construcció de menjadores, casetes per ocells i hotels d’insectes). Aquest itinerari també inclou una activitat de servei, on els alumnes d’ESO instal·laran al bosc de l’escola alguns dels productes finals realitzats.