Carta d’agraïment i comiat de la fins ara ha estat la Presidenta de l’Associacició de Família d’Alumnes de l’Escola,

On ho hauran après?

Inma Coronas
Presidenta de l'AFA des del 2013 al 2019

El passat 14 de novembre es va reunir l’assemblea general de la nostra AFA. Es van explicar els projectes i activitats realitzats per l´associació  així com la programació de les properes actuacions.

També es van fer canvis en l’organització de la junta de l’associació: relleu d´alguns dels seus membres, redistribució dels càrrecs i incorporació de nous membres.

Pel que fa a mi, vaig deixar la presidència de l’AFA a càrrec d’una persona més que ben preparada, la Mireia Pi, qui des d’ara estarà al capdavant d’aquesta associació amb el valuós ajut de la resta de membres de la Junta.

No em vull acomiadar sense deixar d’agrair a tots i cadascun que, d’una manera o altra, heu  format part d’aquesta vivència tan enriquidora; als membres d’aquesta junta i de les anteriors, a totes les famílies de l’escola, als directors i equips directius, als coordinadors de cicles; als companys i companyes de pastoral, de relacions institucionals, del servei de menjador, del bar, d´extraescolars, de cicles formatius, de la comissió del Dia de la Família, als de les trobades de koinonia, a tot el professorat de l’escola i a tots els membres d’administració i serveis, als alumnes i exalumnes, als membres de  les federacions i confederacions, també a les fundacions i als pares escolapis que ens han ensenyat i transmès els valors propis de l’Escola Pia i de Sant Josep de Calassanç.

Quan em van proposar entrar a l´AFA fa uns deu anys (AMPA en aquell moment), reconec que no sabia exactament de què m’estaven parlant.  Durant tot aquest temps he viscut canvis de presidents/es, de membres de la junta i de directors de l’escola; cadascú amb diferents maneres de gestionar, proposar o actuar; una diversitat que és sens dubte un dels elements més enriquidors de qualsevol associació. Al final d’aquesta etapa he pogut constatar que hi ha un objectiu comú que ha perdurat:  portar a terme el projecte compartit família-escola en la recerca d’allò que creiem que serà el millor per als nostres fills i filles.

També he pogut comprovar que aquest segell d’identitat de l’Escola no només està present en l’objectiu, sinó també en la manera d´assolir-lo, en el camí per arribar-hi. Un camí que “si el fem junts, arribarem més lluny”; un camí per practicar els valors i recollir els fruits d’una escola integradora, inclusiva, amb molt bons professionals, que ja porta 125 anys “creant futurs”, i en la que tots “summem” formant part d’una gran família.

No fa gaire vaig presenciar com una noia de l’escola n’animava una altra en una qüestió personal i li deia: “Recorda el que ens han dit! Estima’t, estima i deixa’t estimar.” A l’altra se li va il·luminar el rostre amb un somriure.

On ho hauran aprés?

Una forta abraçada.

Inma Coronas