Observem l’estructura d’una cèl·lula animal

Els alumnes de 3r d’ESO, al laboratori de Biologia, observen in situ l’estructura d’una cèl·lula animal: obtenien la mostra, procedeixen al tintatge amb blau de Metilè, l’observen al microscopi i analitzen els resultats.