Nou projecte de decret de concerts: un nou atac contra la concertada

Benvolgudes famílies,

Fa tot just dues setmanes ens adreçàvem a vosaltres, pares, mares, professorat, personal d’administració i serveis i altres membres de la comunitat educativa, demanant-vos que féssiu arribar les vostres al·legacions de disconformitat al projecte de decret de programació de l’oferta educativa i d’admissió d’alumnes en els centres del Servei d’Educació de Catalunya promogut pel Departament d’Educació. 

Considerem que aquest projecte no respecta prou el dret dels pares i mares a escollir escola ni els acords del Pacte contra la segregació escolar promogut pel Síndic de Greuges, atès que no assegura un finançament suficient que permeti escolaritzar els alumnes en condicions de gratuïtat. Preteníem fer arribar aquesta inquietud i preocupació al Govern de la Generalitat i per això us demanàvem que, si compartíeu el nostre neguit, signéssiu la corresponent al·legació. Se’n recolliren 122.206 malgrat disposar només de set dies hàbils, en haver-se acollit el departament al termini més reduït que preveu la normativa. Hem d’agrair-vos la mobilització de tantes persones en favor de la llibertat d’elecció d’escola i d’un finançament suficient per escolaritzar tots els alumnes en condicions de gratuïtat. 

Dissortadament, hem de demanar la vostra col·laboració de nou. El Departament d’Educació ha obert a informació pública un nou projecte de decret de concerts educatius. Aquest projecte de decret supedita el concert a una programació anual de l’oferta educativa que podrà comportar la supressió d’unitats concertades abans que les famílies hagin pogut optar pel centre de la seva preferència. També estableix nous requisits a les escoles si volen mantenir el concert, però no existeix cap previsió d’aplicació econòmica que permeti fer front a unes noves condicions que comportaran la retirada dels concerts o un increment de les aportacions que han de fer les famílies. Igualment, reconeix la manca de finançament de les escoles concertades, però no n’afronta la solució, creant inseguretat i deixant sense resoldre l’infrafinançament. És per això que demanem de nou la vostra col·laboració. 

Una altra vegada hem de fer sentir la veu de la comunitat educativa concertada per consolidar el marc democràtic que hem construït entre tots, per la continuïtat del servei de les nostres escoles a la societat catalana, per respecte als drets dels pares i mares que hi confien, i als professionals que acompanyen els fills i filles ajudant-los a créixer i a fer-se grans. És per tot això que, novament, demanem la vostra signatura i la de les persones del vostre entorn a les al·legacions que us proposem. 

Us adjuntem el document de les al·legacions per si us cal imprimir-ne més. S’ha d’omplir un full per cada persona signant. Ens cal que arribin a l’escola, com a màxim, el dimecres 26 de febrer al matí.

L’anterior acció ens va permetre recollir 469 al·legacions a la nostra escola. Pensem que davant d’aquest posicionament de l’administració en contra dels drets de les famílies, en una escola com la nostra de més de 1300 famílies i 250 treballadors i treballadores, en podem recollir moltes més i mostrar de forma contundent la nostra disconformitat.

Els membres de l’equip de direcció estarem disponibles el dimarts 25 de 17 a 18 h a la sala d’actes per a qualsevol consulta o aclariment al respecte.

Moltes gràcies per la vostra implicació.