Normes, hàbits i rutines – Què, com, quan, de quina manera?

En aquesta conferència, M. Helena Tolosa ens ha donat una visió sobre com, quan i de quina manera els hàbits i les rutines poden gestionar-se en infants de 2 a 5 anys.

Les pautes ajudaran a estructurar i cada casa marcarà les seves normes amb més o menys flexibilitat. És important saber esperar i anar amb compte amb els missatges que es donen als nens. També és important que entenguin de ben petits que a la vida no hi ha premis i càstigs; hi ha conseqüències. Un infant s’ha de sentir capaç (competent), necessari (estimat, reconegut) i útil (el sentit de tot plegat).

Per què costa tant? Dels 18 als 24 mesos, els nens prenen consciència del “jo”, del que agrada i del que no agrada. Així doncs, dels 0 als 2 anys, els pares/mares experimenten un cansament purament físic; mentre que dels 2 als 5 anys, aquest cansament, a més de físic, també esdevé psicològic.

Com instaurar un hàbit? Primer cal presència (l’adult ha de ser-hi físicament mentre ajuda a l’infant a recollir joguines, per exemple); el següent pas, una vegada el nen reculli amb l’adult davant sense problemes, des de lluny, el pare/mare podrà demanar al nen que reculli i aquest ho farà sense la presència de l’adult. I finalment, en un moment donat, no caldrà que ningú li demani a l’infant de recollir; ho farà de forma autònoma.

Cal que les normes de la casa es converteixin en rutines; de forma que no es qüestionin i estiguin totalment integrades. És important que l’autoritat a casa sigui per respecte; que ens vegin coherents, de forma que, encara que no ho pensin igual, ho respectin. I les normes han de ser realistes, clares, consistents i evolucionar segon l’edat.  – Blog: http://mhelenatolosa.com/blog

Ainoa Vilaplana