News from Totnes!

Els alumnes de 1r i 2n d’ESO que participen en l’estada lingüíistica al Language in Totnes Junior School ens envien fotografies.