Avui, últim dia de la catequesi!

Què ràpid passa el temps, oi? Avui divendres, mirant el calendari de la catequesi, seria l’última sessió. Avui tenim moltes coses per agrair-vos a vosaltres i als vostres fills i filles: la confiança en l’escola, els bons moments passats, els testimonis de catequistes i pares… Però no patiu, el curs vinent seguirem.

Avui us volem compartir el material del joc que teníem pensat fer amb els nens i nenes elaborat pels alumnes de 4t d’ESO pensant en ells. A l’escola tenim els taulers, les targetetes… Però perquè no jugar a casa! Us animeu?

També us adjuntem l’evangeli del diumenge en format de lectura dialogada per si el voleu llegir en família i fer-vos una pregunta: Com reconeixem nosaltres a Jesús en el nostre camí?

MOLTES, MOLTES GRÀCIES! MOLTES, MOLTES ABRAÇADES!

Els vostres catequistes

entrevistem a Concha De Grandes

els valors que aporta la catequesi als infants

-Quant de temps portes fent de catequista?

Más de 20 años. 

Per què vas decidir ser catequista?

Tal como yo entiendo mi Fe, parte de ella es su transmisión a otras personas. No es posible nuestra Fe sin la necesidad de transmitirla y vivirla en comunidad.

-Quins valors creus que aporta la catequesi als infants?

Les intentamos transmitir los valores cristianos y vivirlos, no por esperar nada a cambio, sino por el hecho de querer seguir el ejemplo de Jesús, que es la figura central en la catequesis. Queremos que se den cuenta de que la felicidad está en compartir, ayudar, perdonar, darse… Amar a los demás como nos queremos a nosotros mismos.    Es decir, que sean felices viviendo como cristianos comprometidos.  

-Com et sents amb els teus nens i nenes? Además de implicar mucha responsabilidad, te hace sentir que estás haciendo algo importante; algo que puede significar, cuando sean mayores, una manera diferente de plantearse las cosas y la vida.  

Quines coses diries als pares i mares perquè apuntessin els seus fills i filles a la catequesi?  Que además de crecer física e intelectualmente, hace falta que nuestros hijos crezcan en esa otra dimensión tan olvidada (la espiritual), que será tan necesaria y que determinará la actitud con la que vivirán su vida y, por lo tanto, su felicidad.