Fa una estona que ens ha arribat la primera mostra per part d’una alumna de la nostra Escola, la Mar Rubio, per al personal sanitari i els malalts i malaltes de l’Hospital Clínic i de l’Hospital del Mar.

Vídeo de Mar Rubio. Moltes gràcies Mar!

CARTES AMB COR! CARTES QUE CUREN!