Maquetes del procés de vida del cuc de seda

Aquest tercer trimestre els alumnes de 1r de primària duen a terme un nou itinerari d’aprenentatge SUMMEM. Estudien els éssers vius i les etapes de la vida a través de l’observació dels cucs de seda.

Com a producte final de l’tinerari els equips han dissenyat i elaborat les maquetes que representen el procés de vida del cuc de seda. Bona feina equips!