L’espai d’aprenentatge científic

Vegeu que bé s’ho passen els més petits de la casa a l’espai d’aprenentatge científic d’educació infantil.

Per a què?

Volem un espai d’aprenentatge en el que els alumnes, a través de l’experiència i de forma autònoma, puguin fer-se preguntes sobre com funcionen les coses, l’entorn, les màquines, els números… D’aquesta manera, interactuant entre ells i amb el mestre, pretenem aconseguir que evolucioni el seu coneixement i que desperti el seu interès i motivació pel món científic.

Un espai d’aprenentatge científic és una aula en la que s’hi han disposat diferents materials i en la que els alumnes i els mestre tenen un rol específic. Som conscients que la manera d’organitzar els espais condiciona la nostra intervenció educativa i es constitueix en una estructura d’oportunitats o de límits per a l’infant. L’aula i el seu disseny juntament amb la selecció acurada dels equipaments i materials esdevenen agents educatius autèntics. 

Què fan els alumnes?

Els alumnes circulen lliurement per l’aula seguint el mètode de les tres “E” de Montse Pedreira:  experimenten, expressen i evolucionen. 

Experimenten: la percepció sensorial, l’ús d’instruments, les accions exploratòries, l’experimentació… és la base indispensable sobre la qual es construeixen idees i teories.

Expressen: la classificació, la comparació o ordenar objectes és una manera d’expressar les idees prèvies (habilitats cognitives) que els nens tenen sobre les coses però és molt més potent fer-ho amb l’ajuda del llenguatge ja que permet explicar i desenvolupar millor les idees (habilitats de comunicació). 

Evolucionen: a partir de l’adquisició de l’experiència i de fer conscients de les seves idees i haver-les explicitat a través del llenguatge, la tercera fase ha de conduir a l’evolució d’aquestes idees a través de la contrastació amb la realitat per introduir-ne de noves (no explicitades pel mestre sinó fruit de la pròpia evolució).