L’Escola que volem: VIIIª Assemblea d’EPC

El 17 de gener, prop de 200 representants de les 20 escoles de l’Escola Pia de Catalunya van celebrar la VIIIª Assemblea de les Institucions Educatives a l’Escola Pia de Vilanova. En aquesta jornada, que s’emmarca en un procés participatiu i obert a tota la comunitat educativa, s’ha validat la feina realitzada els darrers quatre anys, i s’han escollit les polítiques que guiaran la institució durant el proper quadrienni. La directora general de Centres Concertats i Privats de la Generalitat, Pilar Contreras; la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Vilanova, Glòria Garcia; i el secretari general de la FECC, Enric Puig, han participat en aquest plenari.

Polítiques aprovades

Durant la jornada s’han compartit els documents i informes de la tasca feta durant aquests darrers anys, treballats des del passat octubre en les diferents escoles, i s’han escollit les polítiques que es duran a terme els propers quatre anys. Els representants de la comunitat educativa de l’Escola Pia han votat vàries polítiques i n’han aprovat dues com a prioritàries per al proper quadrienni.

  • La primera política aprovada és “Consolidar la implementació del SUMMEM, com a projecte d’innovació pedagògica a nivell institucional en totes les etapes educatives.” SUMMEM és el projecte d’innovació educativa que la institució va posar en marxa el passat 2012.
  • La segona és “Transformar la cultura avaluadora, a fi que aquesta esdevingui formativa, competencial i global, és a dir, que impliqui tots els agents de la comunitat educativa.”

Durant la jornada, els dos representants de les famílies han presentat la política que, durant aquests darrers mesos, han treballat en el marc de les AMPA i que portaran endavant aquest quadrienni 2019-2023: “Desplegar el projecte compartit en les Institucions Educatives, prioritzant la formació de les famílies i el sentiment de pertinença a la comunitat de l’Escola Pia de Catalunya”. 

L’alumnat també ha fet bona feina. Dues representants han presentat la seva política, escollida entre els companys i companyes de les diferents escoles: “Enfortir la implicació de l’alumnat en la vida de l’escola i en tota la xarxa de l’Escola Pia de Catalunya”.

Completa la sèrie de polítiques aprovades la que fa referència a “Integrar l’educació no formal (acollida, menjador i activitats extraescolars) dins del projecte educatiu de l’escola per a millorar l’atenció integral de l’alumnat.”

Plenari de l’Assemblea

El plenari de l’Assemblea començà amb la benvinguda per part de la directora de l’Escola Pia de Vilanova, Meritxell Ruiz, i les intervencions de diverses autoritats presents. L’Eduard Pini, Pare Provincial, afirmà que “estem aquí per decidir què farem i què no els propers anys. Aquesta Assemblea no vol anar darrera dels “històrics”, dels més forts o dels que tenen més tècnica. El que volem és sumar la força de tots i totes per tenir un projecte que ens engresqui!”. En la seva intervenció, prèvia a la feina, demanà “fer un esforç d’atenció perquè ens hi va el futur dels nostres alumnes” i recordà que “no volem que la gent estimi l’Escola Pia perquè és gran, sinó perquè és seva! Som-hi!”.

El P. Enric Puig, secretari general de la Fundació Escola Cristiana, assegurà en el seu parlament que “vivim en un món que sofreix i viu canvis i transformacions amb una rapidesa que genera una nova manera de viure i fins i tot de ser.” Davant d’aquests reptes, l’Escola “ha de tenir un discurs propi, que tots els alumnes se sentin acollits amb estima, valorats per allò que són i atesos segons la seva situació personal”.  Per la seva banda, la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Vilanova comentà que “les línies mestres que dissenyeu avui entronquen en una doble línia: la participació de tots els estaments de la vostra comunitat i de la coherència.”

El torn d’intervencions d’autoritats finalitzà amb la directora general de Centres Concertats i Privats de la Generalitat, Pilar Contreras, qui assegurà als presents que “el que és important no és la feina d’avui. Avui culmina la tasca. Una feina d’equip, de moltes persones que s’uneixen” i ens animà a fer la nostra tasca amb el cap ben alt, recordant que cal posar els alumnes al centre.

Acte seguit, el secretari general Antoni Burgaya repassà la feina feta durant aquests quatre anys i afirmà que “les assemblees són per mirar el futur i per somiar. Què ens agradaria? Estem en una societat en la que tenim molta diagnosi però ens mullem poc. Què ens cal? Decidir. Decidir i fer-ho. Ser agosarats.”  Posteriorment, durant la resta de la jornada, es procedí a presentar, debatre i votar totes les polítiques presentades per l’alumnat, les famílies i la institució (esmentades abans).

Us fem a mans el resum de les polítiques i objectius aprovats en la VIIIª Assemblea. 

POLÍTIQUES I OBJECTIUS APROVATS