Immaculada núm 25–35, 08017 Barcelona - 932 120 908

L’Escola Pia al món

Escola Pia de Catalunya


L'Escola Pia Catalunya

Fundació Servei Solidari

servei-solidariLa Fundació Servei Solidari és una organització sense afany de lucre atenta a les desigualtats socials, amb l’objectiu de respondre-hi de manera eficaç, procurar capacitar les persones que demanen la seva col·laboració perquè resolguin els seus reptes autònomament. Té projectes d’acollida, formació i emprenedoria per a persones immigrades,  projectes d’atenció assistencial i suport educatiu als joves tutelats i ex-tutelats, i projectes de codesenvolupament i cooperació internacionalhttp://www.serveisolidari.org

Fundació Educació Solidària

LOGOTIP FES.FH11La Fundació Educació Solidària és una organització creada per donar suport i promoure activitats educatives en àrees necessitades, perquè tothom pugui fer efectiu el seu dret a l’educació, millorar les seves condicions de vida i establir un marc de relacions més justes entre els pobles.
http://www.educaciosolidaria.org

Fundació Joan Profitós

premi_joan_profitosLa Fundació Joan Profitós, creada el 1989, té per objectiu potenciar la qualitat de l’ensenyament que els centres escolapis imparteixen als seus alumnes. Ofereix a les institucions educatives de l’Escola Pia de Catalunya els recursos necessaris per a millorar el material instrumental didàctic, els espais i equipaments, la formació permanent de professors i monitors i les activitats específiques de caràcter educatiu per als alumnes i formatiu per als professors. Aspectes que no es podrien realitzar per la insuficiència de les subvencions rebudes de l’Administració. Anualment, organitza Estades Pedagògiques per als alumnes interessats en matèries específiques; promou la Jornada Pedagògica de formació dels docents i atorga els ajuts per a la Jornada Esport i Convivència. Així mateix, ofereix els Premis a la Creativitat, per als alumnes, els Premis Josep de Calassanç, per als professionals de l’EPC, i el Premi d’Assaig Pedagògic, amb Òmnium Cultural.

http://www.escolapia.cat/ie

Colònies Jordi Turull

jordi-turull-coloniesColònies Jordi Turull és una entitat de l’Escola Pia de Catalunya, nascuda l’any 1964, dedicada a l’educació en temps de lleure.

http://www.coloniesjorditurull.org/

Escolapios en el mundo


Escolapios