Les mates són divertides!

Amb la finalitat d’execrcitar les competències bàsqieues dels nostres alumnes i particularment de la competència matemàtica, fonamentem el treball d’aquesta àrea en la metodologia anomenada ABP (Aprenentatge Basat en Problemes) que consisteix en organitzar i desenvolupar tots els continguts matemàtics al voltant de situacions-problemes contextualitzats.

Connectar, potenciar, desenvolupar, fomentar, possibilitar, promoure… La major part del treball matemàtic es fa mitjançant el treball cooperatiu, característic de la nostra institució i que permet l’ajuda entre iguals, el progrés en la comunicació matemàtica i la millora de les habilitats socials dels nostres alumnes.

Avui, a 1r de primària, hem iniciat la setmana amb la geometria i el volum.