Cap nen enrere en la lectura

Les famílies dels alumnes de 1r de primària van conèixer ahir el projecte Ubinding de la Universitat de Barcelona i que des de fa cinc anys hem incorporat a l’escola. El projecte, basat en l’evidència científica, té per objectiu millorar l’aprenentatge de la lectura.

Què és el UBinding?

És un suport educatiu que va dirigit a nens i nenes de primer de primària. La dinàmica a seguir és la de detectar i actuar sobre les dificultats lectores en infants, i millorar d’aquesta manera l’autoestima, la seguretat del nen, i el rendiment acadèmic lector.

L’objectiu principal és oferir un suport educatiu durant el curs per tal de millorar la descodificació i la comprensió lectora. Actualment, l’equip UBinding està format per psicòlegs, logopedes, matemàtics, físics i informàtics que treballen per tal d’optimitzar el procés d’aprenentatge lector i actuar sobre les dificultats lectores.

Al llarg de la primera quinzena del mes d’octubre hem portat a terme una avaluació inicial amb els nostres alumnes de primer. En aquesta avaluació hem determinat aquells nens i nenes que tenen dificultats lectores. A partir d’aquí, farem un treball sistemàtic a l’aula amb tots els alumnes i, amb els alumnes amb dificultats, un suport educatiu extraescolar. A mitjans de maig, farem una segona avaluació per veure l’evolució lectora dels nens i nenes i de l’escola en el seu conjunt.

L’equip UBinding ofereix a l’escola assessorament i suport didàctic per realitzar de manera motivadora i  enriquidora les sessions a classe. Les sessions grupals a l’aula es realitzaran preferentment tres vegades a la semana i tindran una durada de 30 minuts per sessió grupal.  

UBinding és un projecte d’I+D+i  que ha estat desenvolupat amb el suport del departament de Psicologia Bàsica de la Universitat de Barcelona (UB) i és gestionat per la Fundació Josep Finestres. L’objectiu és desenvolupar eines per a l’avaluació, adquisició i millora de les habilitats lectores.