Les convivencies de 4t de primària

Els alumnes de 4t de primària gaudeixen dels companys i mestres en un entorn espectacular 🙌

Els alumnes van per grups o patrulles de 6 o 7 nois i cada dues patrulles tenen un monitor per als tallers.
Quins tallers?

🌱 Taller de natura: Estudi de l’entorn natural de la zona, que inclou aspectes com la situació, l’hidrografia, els arbres i arbusts, la fauna, la mineralogia,…

🐝 Taller d’apicultura: S’estudien els diferents tipus d’abelles, els materials que recullen, la constitució i la forma de la colònia, les diferents tasques segons sigui primavera o estiu… a partir de l’experiència concreta que proporciona el coneixement dels ruscos que hi ha a Cal Gort.

🍇 Taller de la vinya dels artistes: Ruta per la natura de la Pobla de Cèrvoles, passejant per les vinyes i els camps d’oliveres i ametllers tot observant obres d’art a l’aire lliure de diferents artistes. El celler Mas
Blanch i Jové demana cada any a un artista que li creí una obra d’art relacionada amb els conreus del seu paisatge.

🌳 Taller de l’ametller: De setembre a novembre es fa la collita d’ametlles amb els estris tradicionals. Els alumnes poden veure els camps d’ametllers, la seva distribució, les condicions del sòl, les parts de l’arbre… A continuació es fan ametlles garrapinyades, cada alumne farà una bosseta amb les seves i se les endurà a casa.