Learning from a strong woman and an exceptional artist: Frida Kahlo

Pupils from Year 2 are learning from Frida Kahlo. They have been drawing her portrait and reading about her life. Although she had to stay in bed for a long time, her paintings are full of colours and nature! We have fun drawing, painting and making some crafts about Frida. Good job!


Els alumnes de segon de primària estan treballant Frida Kahlo a les sessions d’Arts and Crafts. Han estat dibuixant el seu retrat i llegint una mica sobre la vida de l’artista. Malgrat que va tenir una vida difícil i va pintar estant al llit, els seus quadres són plens de colors brillants i natura! Ens divertim dibuixant, pintant i fent activitats sobre l’artista. Bona feina!