La robòtica a educació infantil

Els nens i nenes de P5 treballem la robòtica a través dels Bee Bots. Els proposem fer uns recorreguts que reforcen l’orientació espacial, la lectura i les matemàtiques. Els iniciem en la creació de seqüència de programació.

La robòtica a educació infantil

Apliquem metodologies de treball amb robots educatius a l’aula com a fil conductor transversal per a la seva aplicació en diverses matèries i ajudar a treballar l’aprenentatge basat en problemes i projectes de forma senzilla i divertida des dels primers nivells educatius.

L’experiència d’aprenentatge engloba aspectes com la seqüenciació, la lateralitat i la noció espacial, el treball en equip i el respecte, la curiositat, la creativitat i el pensament crític.