Els nens i nenes de P3 fan psicomotricitat cada setmana amb la tutora i una mestra de reforç. En aquesta pràctica, es treballa la unitat del plaer sensoriomotor com un factor que afavoreix el cos, el procés de simbolització i l’accés ala representació.

La pràctica té com a objectiu promoure l’expressió de totes les possibilitats motrius, emocionals, cognitives i relacionals de l’infant.