La programació a 1r de primària

Encetem la programació, ja que avui dia és una part essencial de l’alfabetització. Aquest aprenentatge aporta estratègies per resoldre problemes, dissenyar projectes i comunicar idees. La programació convida a pensar amb criteris lògics, analitzant els problemes que surten i aprenent a resoldre’ls aprofundint, entre d’altres, en la competència d’aprendre a aprendre. És per això que aquest curs introduïm la programació a l’etapa d’educació primària.

Avui els alumnes de 1r han s’han endinsat en l’Scratch Junior, un programa basat en el llenguatge de programació LOGO. Un llenguatge tan senzill que permet ensenyar a programar als infants a través del joc i l’experimentació, introduint també conceptes de matemàtiques, geometria cartesiana i trigonometria, de forma intuitiva.

L’aprenentatge amb robòtica educativa es considera multidisplicinar i pedagògic, ja que amb la construcció dels robots, l’alumnat desenvolupa habilitats creatives i resolutives, pensament computacional i d’enginyeria. Es fomenta el treball cooperatiu, eix primordial del projecte SUMMEM, i alhora es treballa des de diferents àrees.