La necessitat d’integrar el pensament computacional, la programació i la robòtica

La tecnologia ha experimentat una gran evolució en les darreres dècades, ha passat de ser una matèria desconeguda, i moltes vegades temuda, a formar part de la nostra vida quotidiana. El sistema educatiu, i en concret l’Escola Pia Sarrià, no podem romandre aliens a aquesta evolució i, per això, va sorgir la necessitat d’integrar el pensament computacional, la programació i la robòtica a dins de les aules de la nostra escola.

L’aprenentatge amb robòtica educativa es considera multidisplicinar i pedagògic, ja que amb la construcció dels robots, l’alumnat desenvolupa habilitats creatives i resolutives, pensament computacional i d’enginyeria. Es fomenta el treball cooperatiu, eix primordial del projecte SUMMEM, i alhora es treballa des de diferents àrees.

Encetem la programació, ja que avui dia és una part essencial de l’alfabetització. Aquest aprenentatge aporta estratègies per resoldre problemes, dissenyar projectes i comunicar idees. La programació convida a pensar amb criteris lògics, analitzant els problemes que surten i aprenent a resoldre’ls aprofundint, entre d’altres, en la competència d’aprendre a aprendre. És per això que aquest curs introduïm la programació a l’etapa d’educació primària.

Comencem amb les anomenades disciplines STEAM: ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques. També utilitzarem l’Scratch i Scratch Jr., programes basats en el llenguatge de programació LOGO. És un llenguatge tan senzill que permet ensenyar a programar als infants a través del joc i l’experimentació, introduint també conceptes de matemàtiques, geometria cartesiana i trigonometria, de forma intuïtiva.

Volem fer un gran pas endavant per fomentar el pensament computacional, creatiu, crític i analític dels nostres alumnes, afavorint l’ensenyament i l’aprenentatge per competències. 

Mar Llorens i Àlex Moya Tutors de primària i membres de l’equip de robòtica