La història de l’Escola Pia Sarrià-Calassanç

 

1894-1895. Durant aquest curs escolar s’inaugura l’edifici, obra de l’arquitecte Francesc Mariné. El col·legi es va crear com a internat dels Escolapis de Barcelona i depenia de l’Escola Pia de Sant Antoni.

1912. El novembre s’estrena la il·luminació elèctrica substituïnt la de gas.

1923-1924. S’admeten per primer cop alumnes migpensionistes.

1925-1928. El col·legi renova els seus mètodes i orientacions per a adequar l’educació que s’hi impartia als darrers corrents pedagògics educatius.

1929. El col·legi obté el títol de reial atorgat per Alfons XIII, que a l’any següent hi farà una visita (14 de gener).

1933. Amb la República el col·legi deixa el nom d’Escola Pia per a dir-se Mútua Escolar J.Gispert, ja que els religiosos no podien tenir col·legis.

1936. Els escolapis han de deixar el col·legi. Acabada la guerra el 1939, es recupera l’edifici.

1961. S’inaugura Ràdio Juvenil per a donar als alumnes interns un entreteniment formatiu. El 1964 s’hi incorpora un circuit tancat de televisió.

1970. Entra en vigor la Llei general d’educació. Les seccions d’internat es van convertint a poc a poc en aules per a classes. El 29 de desembre s’inaugura el pavelló poliesportiu i piscina, el CES. Aquest edifici s’ha reformat de nou durant el curs 2002-2003.

1971. El col·legi acull el COU Jaume Bofill que el 1982 és traslladat al col·legi escolapi del carrer Diputació.

1982. Es crea el Centre Calassanç de Formació Professional, dotat d’autonomia respecte de l’Escola Pia de Sarrià. En el curs 1987-1988 aquest centre comença a impartir els estudis d’Imatge i so. Aquests estudis donaran pas, en el curs 19931994 a la creació de l’escola universitària Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC). La titularitat d’aquesta escola és compartida entre l’Escola Pia de Catalunya i la Universitat de Barcelona.

1991. Per primer cop l’escola té un director i administrador seglar.

1994. S’inicien les celebracions centenàries del col·legi.

1994-1995. Amb la reforma educativa es redueix el nombre d’alumnes per aula.

2000-2001. Iniciem els estudis d’educació infantil inaugurant un espai propi per als més petits de la casa

2003. S’autoritza a l’Escola Pia la creació del Centre de Formació de Tècnics Esportius.

2012. Signem el conveni de col·laboració amb el Conservatori del Liceu per tal de potenciar els estudis musicals dels nostres alumnes. Al final de l’educació primària, el Conservatori del Liceu atorga als alyumnes que han seguit el programa i que han superat les proves de totes les matèries, el Diploma de Nivell Bàsic, que els capacita per accedir als estudis de grau professional de música.

2014. Celebrem el 120è aniversari de la fundació de l’Escola.

2016-2017. Iniciem la implementació del Projecte d’interdisciplinarietat a l’aula, SUMMEM.

2017-2018. Celebrem el 10è aniversari de les activitats d’Aprenentatge i Servei

Informació i contacte

Immaculada 25-35, 08017 Barcelona
On som?
932 120 908
infosarria@escolapia.cat
La Meteo