La convivència és cosa de tots

Els alumnes de 5è de primària han iniciat les primeres activitats del projecte #Aquíproubullying. Des del curs 2018-19 estem implantant el projecte #Aquíproubullying de forma transversal a tota l’escola. Els principals objectius del programa són sensibilitzar, prevenir, detectar i intervenir davant possibles situacions d’assetjament escolar. Millorar el clima de convivència a les aules i a l’escola va lligat amb tot un seguit d’accions que ja fa temps que hem anat introduint: el projecte de mediació, les activitats de cohesió de grup, l’educació emocional…  

La primera activitat que han treballat s’anomena Viure i conviure i consisteix en proposar unes preguntes que facin reflexionar els alumnes sobre la diferència entre el concepte viure i conviure. Primer se’ls demana que les responguin individualment i passats un parell de minuts comparen les seves respostes amb un company. Després es fa una posada en comú. La segona activitat que han treballat és el passa-paraula de la convivència. 

Aquestes activitats inicials són molt  útils per reflexionar i analitzar el que signifiquen aquests termes com un bé comú que s’ha de prioritzar i en el qual s’han d’implicar tots els alumnes i docents perquè LA CONVIVÈNCIA ÉS COSA DE TOTS.

Related Posts